Opplysninger

Ansvarlig for innholdet

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
CH-6017 Ruswil
siga@siga.swiss

Telefon: + 41 (0) 41 499 69 69
Internett: siga.swiss

MVA-nummer

Cover
Sveits CHE-106.537.003
Tyskland 09429 / 15009
Østerrike 051 / 6804
Irland IE 9657854D
Frankrike FR57514709757
Sverige SE502072624501

Produksjon
Sveits CHE-112.423.678

Tjenester
Sveits CHE-105.702.825

SILU
Sveits CHE-101.677.648

Ledelse

Patrick Stalder, CEO

Salgsregisternumre til kantonen Lucerne

SIGA Holding AG
CH-100.3.024.257-8
SIGA Services AG
CH-100.3.024.309-9
SIGA Cover AG
CH-100.3.013.241-8
SIGA Manufacturing
CH-100.3.785.382-3

Personsvernpolicy

Persondata

Hvis noen personlige eller forretningsmessige data (f.eks. e-postadresser, adresser) oppgis av brukeren av on-line-tjenesten, er det frivillig å oppgi disse dataene.

Alle persondata som vi ber om, for eksempel for registrering for SIGA Academy eller jobb-søknad, vil ikke bli utlevert av oss til noen tredjepart eller brukes for andre formål enn de som er oppgitt av oss, uten tillatelse. Søknadsdokumenter sendt på e-post vil bli behandlet konfidensielt og ikke utlevert til noen tredjepart.

Sender av persondata godtar at de sendte dataene oppbevares og håndteres av SIGA Cover AG.

Noen steder, f.eks. vår energisparekalkulator, ber vi deg om å oppgi forskjellig informasjon til oss. Dataene som legges inn kan ikke relateres til din identitet.

Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av dine persondata, kontakt online-redaktørkontoret.

IP-adresser
Ved tilgang til våre servere lagrer vi din IP-adresse i en kort tid for å beskytte våre servere mot angrep. Etter evaluering blir IP-adressene anonymisert og benyttet til statistiske formål, personrelatert evaluering av IP-adressene er ikke mulig.

Denne prosedyren er i samsvar med kravene til den tyske loven for teletjenester (TMG).

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres midlertidig på ditt system av serveren når du besøker våre internettsider. Informasjonskapsler opprettet av oss inneholder ikke noen persondata, men kun identifikasjonsnumre, f.eks. for dine valgte språkinnstillinger, for å gi en komfortabel brukeropplevelse.

Systemsikkerhet
Alle data lagres på en spesielt beskyttet server og vises og håndteres kun av autoriserte SIGA-ansatte med ansvar for redaksjonelt vedlikehold av SIGA-nettsidene på vegne av SIGA Cover AG.

Kommunikasjon via e-post og kontaktknapp
Når du sender oss en e-post eller kontakter oss via våre kontaktskjema, lagres din e-postadresse for videre kommunikasjon med deg.

Lagring av data
Data som innhentes på dette nettstedet lagres av SIGA Cover AG kun så lenge det er nødvendig for det formålet dataene ble innhentet. Deretter blir de slettet.

Varemerker
Alle varemerker som opptrer på nettsidene til SIGA-AG, f.eks. produktnavn, er beskyttete varemerker.

Fraskrivelse

Alt innhold på våre nettsider sjekkes for feil og oppdateres regelmessig. Likevel vil ikke vårt nærvær på internett erstatte personlig rådgiving og planlegging av ditt byggeprosjekt.

SIGA Cover AG påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil på nettsidene. SIGA Cover AG forbeholder seg retten til å endre nettsidene eller å avslutte publiseringen, helt eller delvis.

SIGA AG påtar seg ikke noe ansvar for noen direkte eller indirekte skader som skyldes bruken av våre nettsider. Hvis bruken fører til skader på ditt utstyr eller data, vil vi ikke betale noen erstatninger.


Lenker til andre nettsider
Vår nettside har lenker til andre nettsider for å gjøre ytterligere informasjon om bestemte temaer tilgjengelig for deg. SIGA Cover AG sjekker ikke innholdet på disse nettsidene regelmessig, og påtar seg derfor ikke noe ansvar for innholdet på disse nettsidene.

Plassering av lenker til tredjeparts nettsider er kun ment for å innhente informasjon, og ikke for å promotere noe innhold, produkter og tjenester.

SIGA Cover AG uttrykker eksplisitt at SIGA ikke har noen som helst innvirkning på utformingen og innholdet på nettsidene det er lenker til. SIGA Cover AG ta uttrykkelig avstand fra alt innhold på nettsidene det er lenker til.


Viktig merknad om skjemaene
Perfekt planlegging er uunnværlig for å framstille et permanent lufttett bygningsskall. Det lufttette laget, termisk isolasjon og lufttett lag må være tilpasset hverandre i et generelt planleggingskonsept og senere lekkasjer må unngås ved grundig og praktisk detaljplanlegging. Det anbefales å tenke grundig på detaljerte konstruksjonsløsninger og produktvalget allerede før anbudsinnbydelse. Våre skjema gir forslag til dette. De er ment å illustrere hvilke strukturelle tilslutninger de forskjellige SIGA-produktene er utviklet og egnet til. Hvilken utførelse som anbefales i de enkelte tilfellene, kan likevel kun vurderes ansvarlig og avgjøres av planleggeren ved vurdering av de andre konstruksjonskravene til det bestemte prosjektet. Skjemaene er ikke standarddetaljer. De beskriver eksklusivt funksjonen til, bruken av og fordelene med SIGA-produkter. Det er ikke tatt hensyn til geometri, masse og funksjon til de andre komponentene i skjemaene. Skjemaene kan ikke og er ikke ment å skulle erstatte detaljert planlegging i de individuelle tilfellene inkludert justering til andre komponenter og ytterligere konstruksjonsmessige krav (f.eks. lydisolasjon, brannsikring).

Skjemaene gjelder utelukkende korrekt bruk av SIGA-produktene. Disse skjemaene kan ikke erstatte presis, objekt-relatert planlegging. Disse skjemaene er eksklusivt ment som skjematisk informasjon. Det kan ikke rettes noen krav mot SIGA ut fra bruken av disse skjemaene; nedlasting av skjemaene gir ikke noen kontrakt eller kontraktlignende forhold med SIGA.


Lovmessig virkning av fraskrivelse
Hvis deler av disse erklæringene ikke er, ikke lenger er, eller ikke dekkes helt av gjeldende lover, vil ikke dette påvirke resten av denne erklæringen.

Copyright/ nettstedpolicy

Alle rettigheter til dette innholdet (tekster, bilder, annet innhold) eies av SIGA Cover AG. Denne online-tjenesten til SIGA Cover AG er beskyttet med copyright. Alle rettigheter forbeholdes.

Nedlasting og lagring av individuelle sider er tillatt. Permanent bruk og reproduksjon (f.eks. kopiering, oversettelse eller bruk i elektroniske systemer) av innholdet (f.eks. tekst, bilde og filmmateriale) krever samtykke fra redaktørkontoret. For forespørsler, kontakt vårt online redaktørkontor.

Konsept og utforming

Jung von Matt/neste
Grabenstrasse 25
D-20357 Hamburg

Teknisk implementering

Gosign media. GmbH
Langenfelderdamm 67
D-22525 Hamburg

SIGA - Logo

Spørsmål besvart sist:

SIGA produkthus

Produktehaus

Erfar hvor hvilke SIGA-produkter brukes!

More

Nyttig for deg

ForhandlersøkForhandlersøk
Konstruksjonsegenskaper og SIGA-løsningKonstruksjonsegenskaper

Den sosiale scenen

YoutubeYoutube